آموزش فعال سازی سی دی کی استیم

توجه داشته باشید که برای فعال سازی سی دی کی باید از ف___لتر شکن استفاده نمایید.

۱.وارد اکانت خود شوید.

 

 

۲.در این مرحله طبق تصویر بروی Add a Game کلیک کرده و بعد بروی Active A Product On Steam کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید.

 

 

۳.در این مرحله یک پنجره جدید باز میشود که بخش فعال سازی سی دی کی استیم است که با کلیک بروی NEXT به مرحله بعد بروید.

 

۴.در این مرحله استیم به شما قراداد فعال سازی سی دی کی در استیم و قوانین فعال سازی را نشان می دهد که با کلیک بروی I Agree شما قوانین فعال سازی سی دی کی را قبول کرده و به مرحله بعد می روید.

 

۵.در این مرحله شما باید سی دی کی بازی خود را وارد کنید و بعد از وارد کردن بروی NEXT کلیک کنید تا وارد مرحله بررسی سی دی کی شوید.

 

 

۶.در این مرحله اگر سی دی کی صحیح باشد بازی شناسایی شده و نام بازی به شما نشان داده شده و بازی به لیست بازی های شما اضافه می شود.

کلیدواژه : آموزش
سید مهدی موسوی
ارسال دیدگاه